Kymen Tilikeskus Oy

Uutiset

20.03.2020

Keinoja pohdittavaksi kassavajeesta selviämiseen

Koronaviruksesta ja talouden taantumasta johtuen monilla yhtiöillä on vaikeuksia kassavirran riittävyyden kanssa. Eri toimenpiteillä voidaan päästä vaikeiden aikojen yli. Kokosimme tähän yhteenvetona muutamia keinoja tehostaa toimintaa ja ennakoida maksuvaikeuksia

Nopeana ensiapuna 

Verotus

 • Ennakkoverojen poistaminen tai alentaminen 
 • hakemuksen voi tehdä helposti OmaVerossa ja kirjanpitäjä voi tehdä sen puolestasi
 • Verojen maksusuunnitelman laatiminen 
 • Arvonlisäverotuksen maksukorkojen helpotusten vaatiminen
 • kirjanpitäjä voi tehdä tämän puolestasi 

 

Omistajan palkat ja osingot

 • Omistajan palkan alentaminen (taloudellisen tilanteen salliessa) 
 • Osingonjaon lykkääminen (henkilöosakkaan 7,5 % ennakkoveron säästäminen) tai osingonjaon asettaminen velaksi 

 

Rahoitus

 • Lisärahoituksen hankinta (pankki, Finnvera, Business Finland) 
 • Lainojen lyhennysvapaiden hyödyntäminen
 • Pankkitilin limiitti käyttöön

 

Ostot, varasto ja muut hankinnat

 • Kulut minimiin vaikeana aikana 
 • Ostojen hintaneuvottelut 
 • Ostoprosessien tehostaminen 
 • Ostovelkojen maksuaikojen pidentäminen ja ostolaskurahoitus 
 • Hankintojen siirtäminen  
 • Liiketoiminnan muiden kulujen tarkka läpikäynti ja välttämättömien erien karsiminen 
 • Varaston optimointi ja kiertoaikojen lyhentäminen (varaston pienentäminen, nimikkeiden vähentäminen, valikoiman supistaminen – esimerkiksi alennusmyynnillä heikosti menestyvistä tuotteista eroon) 
 • Tuote- ja palveluvalikoiman kriittinen tarkastelu ja tarvittaessa muutoksien tekeminen 

 

Myynti, myyntilaskutus ja markkinointi

 • Myyntisaamisten tehostaminen ja asiakkaiden riskitason selvittäminen (maksuehtojen kiristäminen, tarkempi valvonta ja tehokas perintä) 
 • Ennakkomaksun vaatiminen myyntitilanteessa 
 • Myyntiin panostaminen taantumassa 
 • Perusteelliset hinnantarkistukset 
 • Uusien asiakasryhmien etsintä ja kohdemyynti, jossa auttaa asiakkaiden parempi tunteminen 
 • Myyntiprosessien tehostaminen  
 • Markkinointiin panostaminen ottamalla käyttöön esimerkiksi uusia kanavia (kuten printtimainonnan tilalle tehokkaampana ja edullisempana vaihtoehtona sosiaalinen media)
 • Tehokkaan laskutusprosessin käyttöönotto 
 • mikäli sähköinen laskutus ei vielä ole käytössä, nyt olisi hyvä aika siirtyä sähköiseen ja tehokkaaseen laskutukseen, jolloin myös myyntisaamisten seuranta on helpompaa

 

Henkilöstö

 • Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi
 • tämä auttaa myös henkilöstöä, koska lomautuksen tarvetta voidaan näin lykätä. Kannattaa neuvotella henkilöstön kanssa
 • liukumavapaiden hyödyntäminen
 • pekkasvapaat
 • TYEL yhtiöiltä kannattaa myös pyytää maksuaikaa ja järjestelyjä maksuihin

 

Pidemmän tähtäimen järjestelyt ja muutokset

 • Omistajayrittäjän YEL:n pienentäminen tarvittaessa
 • huomioi, että tämä vaikuttaa yrittäjän sosiaaliturvaan ja käytä harkintaa onko kannattavaa vai ei. Nyt koronavirus aikana myös yrittäjän sairastuminen on hyvin todennäköistä ja YEL on yrittäjän sosiaaliturvamaksujen peruste, joten sen laskeminen voi nopeasti kääntyä haitaksi
 • Myyntisaamisten myyminen Factoring yhtiölle sekä Factoring rahoitus 
 • YT–neuvottelujen aloittaminen, henkilöstökulujen tarkastelu, lomautukset ja irtisanomiset 
 • Kiinteän omaisuuden realisointi (halli, toimisto) ja muutto vuokralle 
 • Leasing omaisuuden hankinta omaksi ostamisen sijaan 

 

Yritysjärjestelyt 

Vaikeassa taloustilanteessa yrityksen on hyvä miettiä erilaisia yritysjärjestelyjä. Yritysjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi yrityssaneeraus, konsernirakenteen supistaminen, lisäsijoittajien hankkiminen yhtiöön, yhtiön laittaminen pöytälaatikkoon, yhtiön vapaaehtoinen lopettaminen, tytäryhtiön konkurssi tai osan yhtiön toiminnoista myyminen. 

Yrityssaneeraus

Yritys voi hakeutua yrityssaneeraukseen, jolloin on mahdollisuus vaatia velkojen maksun keskeyttämistä saneeraushakemuksen jättämisen yhteydessä. Yrityssaneerauksen edellytyksenä on kannattava liiketoiminta. Yrityssaneerauksessa velat leikataan tasoon, jossa yrityksen toiminta voi jatkua.

Konkurssi

Konkurssi on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet. Vaihtoehtoina ovat joko yrityksen osan tai sen kokotoiminnan lopettaminen sekä hakeminen konkurssiin. 

Kymen Tilikeskus
Keskusaukio 1
45700 Kuusankoski
+358 (0)20 743 8500
asiakaspalvelu.kuusankoski(at)reim.fi

Avoinna arkisin klo 8 – 16, pe 8 – 14

Y-tunnus 0591003-8

auktorisoitu avainlipun haltija

Kaakon Nettipalvelu Oy